Bestyrelse og suppleanter


Formand Kenneth Lund Petersen

Næstformand Mette Skovgaard Christensen

Casper Nielsen
Sisse Olsson
Louise Lysdahl
Heine Jensen


Vi mødes i bestyrelsen typisk hver anden uge.

Bestyrelsen kan kontaktes på