TEKNIKUDVALG

Bestyrelsen arbejder på flere områder sammen med teknikudvalget som består af

Henrik Salomon
Casper Nielsen
Erik Weidinger
Frederik Winther

e-mail