Renovation

Og hvad så med vores affald?

Vi har alle først og fremmest et personligt, men også fælles, ansvar for at behandle vores affald forsvarligt og med omtanke. Hvorfor er det så vigtigt?

  • Uforsvarlig håndtering af affald kan sprede alvorlige og livstruende sygdomme ex. via rotter
  • Dårlig håndtering af affald giver lugtgener
  • Forkert sortering af affald koster andelsboligforeningen mange penge
  • Forkert sortering af affald skader miljøet

Her er et godt og nemt link til hjælp til affaldssortering fra Københavns Kommune: www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0

Så tak for at du altid husker følgende:

  • Brug alle affaldscontainere også de bagerste i rummene – de ekstra skridt er god motion og godt for samvittigheden.
  • Lad aldrig en affaldscontainer stå med låget åben eller bare lidt på klem – en åben affaldscontainer er festmåltid for rotterne
  • Luk affaldsposen godt til inden du smider den i containeren, det mindsker risikoen for tabt affald på jorden – sejt endnu en modgift mod rotter!
  • Læs grundigt på containerne hvad der må komme i.

STORSKRALD / BYTTECENTRAL

Garagen uden nummer ( mellem 7 og 8) er med lås hvortil hoveddørsnøglen passer. Her stiller Du storskrald. Der er opsat hylder til mindre ting, så rummet også kan bruges som en slags byttecentral. Tag evt. et billede af det Du sætter derned og læg det på facebooksiden.

Vedr. tøj mv : stil kun ting, som Du tænker nogen evt. vil kunne have gavn af. Ellers skal Du selv aflevere det på en genbrugsstation eller nogle af de containere der er rundt omkring ex. Dansk Røde Kors container ved Codanhuset for enden af Vodroffvej eller containeren på Fuglevangsvej en sidevej til H.C Ørstedsvej skråt overfor Rema.

Om rotter

Rotter er alvorlige skadedyr, der hvert år ødelægger inventar, rørledninger og kloakrør, elinstallationer, isolering og meget andet for millioner af kroner. Og så kan fødevarer til både mennesker og dyr blive spist af rotter eller ødelagt på grund af risiko for smitsomme sygdomme.
Som husejer er man økonomisk ansvarlig for den del af kloakken, der er på ens egen grund, og derfor kan rotteangreb, hvis man ikke passer på, ende med store udskrivninger til udbedring af skader.
De økonomiske skader er dog i mange tilfælde slet ikke det værste, for rotter kan være bærere af mindst 55 forskellige smitsomme sygdomme, hvoraf nogle er direkte livstruende. Derfor skal rotter bekæmpes ifølge loven, og alle har pligt til straks at meddele det til kommunen, hvis man får øje på en rotte i sin bolig eller på ens grund. (Kilde Miljøstyrelsen)