AFFALDSORTERING

BIOAFFALD skal i de grønne bioaffaldscontainerne i nedre gård
DAGRENOVATION (restaffald) skal i de store mørkegrå containere i nedre gård . Husk at bruge begge affaldsrum nedre gård.
PLAST skal i plastcontainerne i øvre gård
PAP skal i papcontainerne i øvre gård
PAPIR skal i papircontainerne i øvre gård
METAL skal i metalcontaineren i øvre gård

STORSKRALD skal sættes i garagen uden nummer mellem garage 7 og 8. Brug din hoveddørsnøgle. Tøj der evt. kan byttes må stilles i garagen. Alt andet tøj skal Du selv aflevere ex i tøjcontainer på Fuglevangsvej eller ved Codanhuset eller på genbrugsstation.
Containerne må ikke overfyldes og stå med åbne låg
Der må ikke stilles poser ved siden af containerne

Hvis der ikke er korrekt sorteret, eller ex. dagligt affald i plastcontaineren, bliver containerne ikke tømt, og vi må vente til næste tømning 14 dage efter.
Lad os sammen bevare en ejendom med pæne omgivelser, hvor der ikke flyder med affald!
Se yderligere på www.abtrekanten.dk => for beboerne => renovation:
På Københavns Kommunes hjemmeside kan Du også se datoer for hvornår containere tømmes i vores ejendom.
Bestyrelsen 12.08.18