Sikring mod vandskade

Alle der har opvaskemaskine bør for at sikre mod vandskade have drypbakke under maskinen.

Ligeledes er det en god ide, hvis I renoverer badeværelse, at få lagt en vådrumsmembran.