Pludselig opståede skader

Skulle der opstå pludselige skader på eller fra ejendommens installationer(og du ikke kan få fat i ejendomens vicevært på tlf.40503221 bedes du kontakte Dansk System Assurace A/S’ forsikringsmægler på tlf. 33796060 dagligt ml. 9.00-16.00. Akutte skader der skal afhjælpes straks-vand eller brandskader-kontakt Dansk Bygningskontrol  tlf. 72282818 – oplys police nr. 5084885.
 
Indbrud og vandskader

Indbruds- og vandskader på indbo/løsøre tilhørende andelshaveren skal anmeldes til egen indboforsikring. Ejendommens forsikring dækker alene skader på bygningsdele.

Husk altid at få en kopi af politianmeldelsen ved indbrud.

Rotter

Ring straks 33 66 58 17, hvis du har set en rotte indendørs. Det koster ikke noget at få professionelle fra kommunen ud at fjerne rotten.

Læs evt mere på kommunens hjemmeside www.kk.dk

På kommunens hjemmeside findes desuden vejledning om rengøring mv , hvis der har været en rotte indendørs.