Tagterrassen

Vi er en gruppe af andelshavere og lejere i A/B Trekanten der ønsker en grøn, hyggelig og miljøvenlig tagterrasse til gavn og glæde for alle beboere i ejendommen.

På generalforsamlingen i 2016 fik tagterrasseudvalget bevilget et beløb på 100.000 kr. til planter og møbler.

Vi har i løbet af efteråret/vinteren 2016/17 entreret med en meget dygtig havekyndig, som i første omgang har planlagt en beplantning ud mod Rosenørns Alle, hvilket skulle være klar i løbet af april måned. Den nuværende beplantning vil indgå i det samlede billede.

Vi har desværre set os nødsaget til at kassere en del af møblerne pga. hærværk, men de 3 bænke/borde er blevet renoveret af nogle beboere i ejendommen, og der er indkøbt nye havemøbler som et supplement til de bestående.

Vi har på tagterrassen en stor gasgrill som er til fri afbenyttelse for alle beboere, dog forventer vi at man rengør grillen efter hver brug, så den er klar til næste bruger.

Der står 2 gasflasker ved grillen, den der bruges og en ny, viceværten kontrollerer løbende om de er fulde. Han ombytter tomme flasker. Det eneste du skal gøre er at skifte over til den fulde flaske, når den gamle er tom.

På generalforsamlingen i 2017 blev der bevilliget kr. 60.000 årligt til vedligeholdelse mv , kr. 10.000 til vandudtag og spørgsmålet om gulvbelægning i udsigtsstuen blev lagt over til teknikudvalget. Der blev ligeledes vedtaget mulighed for 2 frivillige arbejdsweekender f.eks. 1.weekend i april og 1. weekend i november som også omfatter tagterrassen med tilhørende lokaler.


Tagterrassesudvalget består p.t. af

Gurli Nielsen
Elsebet Weidinger
Marianne Lindorf
Doris Danbard
Anne Fabricius
Sisse Olsson
Joan Vang Nilsson
Ramona Ungureanu
Charlotte B. Borelli


Udvalget kan kontaktes på mailadressen:

Vi mødes efter behov, er der nogen der har lyst til at deltage og gøre et stykke frivilligt arbejde såsom vanding, være med til oprydning mv. så kontakt en af tagterrasseudvalgets medlemmer.
Tagterrassen er til brug for alle beboerne i ejendommen.

VIS HENSYN

Uddrag fra husorden:

"Høj musik og lignende spilles for lukkede vinduer efter
22:00. I øvrigt henvises til politivedtægten."

Dette gælder naturligvis også adfærd i taglokalet og på tagterrassen!


Booking af lokalet

Ønsker nogen af beboerne fremover at låne tagterrasselokalet, skal man skrive sig på listen ophængt i lokalet. Hvis Du har brug for borde og stole kan det ske ved henvendelse til
hvorved Du får aftalt udlevering af en nøgle til det loftsrum, hvor møblerne opbevares. Efter endt brug og rengøring af lokalerne og returnering af diverse møbler til loftsrummet senest dagen efter, afleveres nøglen tilbage til pågældende fra udvalget, som man har fået udleveret den af.

Hvis ovenstående regler ikke overholdes af låneren, vil pågældende få pålagt kr. 800,- på huslejen i den følgende måned.

Tagterrasseudvalget håber, at vi fremover alle kan få glæde af hyggelige og rene tagterrasselokaler.


Her hænger listerne man skriver sig på til lån af lokale
Her hænger listerne man skriver sig på til lån af lokale
Reglement for taglokale og tagterrasse
Reglement for taglokale og tagterrasse