Ventelister

Er du andelshaver kan du blive skrevet på intern venteliste ved at sende dit navn, adresse inkl. bolignummer, email og telefonnummer, samt om du ønsker en lille (52-66 kvm) og eller stor (108-158 kvm) bolig til bestyrelsen @ abtrekanten.dk.

Er du andelshaver kan du indstille en anden person til den eksterne liste. Der er ved generalforsamling 2017 ændret i denne procedure. Se referat fra generalforsamlingen herom. Der vil blive udsendt nærmere information herom.

Er du andelshaver og har du hjemmeboende børn, kan du få dem på børneventelisten, ved at skrive dit navn adresse inkl. bolignummer og gerne email og telefonnummer, samt oplysninger om barnets navn og fødselsdato. Børn kan først erhverve en andel efter de er fyldt 18 år.

Er du ikke andelshaver, kan vi desværre ikke tilbyde dig opskrivning i køber-kartoteket, da vi har valgt at lukke tilgangen pga. overvældende interesse.