AB Trekanten ved Søerne

AB Trekanten ved Søerne er stiftet 1. april 2015.

Navnet på foreningen er valgt fra ejendommens karaktiske trekantede form og beliggende ud til Søerne i København.

Ejendommen er tegnet af arkitekten Kay Fisker og opført 1932.

Hvordan vi blev til en Andelsboligforening

Igennem årene har ejendommen været solgt flere gange. Privatbanken var mangeårig ejer og ved virksomhedsoverdragelse gik den ind i Nordea koncernen.

På et tidspunkt ønskede Nordea at afhænde ejendommen, og der var straks interesse for at købe den som andel.

Desværre lå vores ejendom inde i et anpartsselskab med tre andre ejendomme, og solgte man selskabet mistede vi chancen for overtagelse ved den virksomhedsoverdragelse.

SOLGT ELLER IKKE SOLGT?

Disse regler blev ændret, og da ejendommen i midten af 2014 blev handlet til en køber, Thylander-gruppen, udløstes tilbudspligten.

Snakken om salget gik i ejendommen. Viceværten var blevet afskediget, men der skete intet.

Ingen viste om vi var købt eller solgt, da køber havde valgt at trække den endelige accept af købet til 15.december 2014. Man kunne så vente med at udløse tilbudspligten til 21.december.

Det var en taktik der var nøje gennemtænkt. En nystiftet andelsboligforening har 10 uger til at ordne alt. Når jeg skriver alt, så mener jeg ALT. Jeg nævner i flæng hvad der skal nås : samle interesserede i en gruppe der vil forestå arbejdet - udvælge advokat til samarbejdet - lave tekniske undersøgelser af ejendommen - udarbejde budgetter - udarbejde love og regler for foreningen - indledende møder med beboere - søge finansiering, flere tilbud - afholde stiftende generalforsamling - og endeligt at få overbevist beboerens om deres fordel ved at gå med - hjælpe enkelte med at opnå deres finansiering - endelig at få afgivet tilbud inden fristes udløb.

REN TAKTIK.

Taktikken med at trække den til 21.december var klar.

Den 21. december tænker folk kun på jul. Alle er travlt optaget af gavekøb, fest, flæskesteg og bortrejse. Der kan således nemt gå 2 uger inden en gruppe kan være samlet og arbejdet startet op. Altså et tab af 20 % af tiden.

Dels kunne man på det halve år opnå, at der var flere der fraflyttede deres lejlighed. Disse lejligheder forblev tomme og u-udlejede. Det betød at disse lejligheder ikke kunne blive en del af de 60% af lejlighederne vi skulle samle.

EN LILLE GRUPPE TOG HANDSKEN OP

En lille gruppe beboere gik omgående i gang, og det stod hurtigt klart at vi skulle skaffe 60% af 134 lejligheder, mindst 81 lejligheder, og helst ikke under 84 da vi måtte kalkulere med at der kunne være nogle der gik fra i sidste øjeblik.

Fra de 134 lejligheder gik så 10 tomme eller opsagte lejligheder.

Opgaven var altså at overbevise 84 ud af 124 mulige - der måtte ikke være mere end 40 nejsigere.

Det blev 10 rigtig spændende uger med arbejde hver dag til kl. 22 eller senere.

Kommandocentralen var på Rosenørns Alle 6, 1.th. Advokaten Henrik Bræmer er den mest hårdtarbejdende advokat vi har mødt. Henrik var sammen med gruppen mere end han var med sin nærmeste familie, og afsluttende e-mails for dagene kunne sagtens tikke ind kl.01.30.

Efter den stiftende generalforsamling var det kun ca. 35 tilmeldte, langt mindre end vi havde håbet. Det var ikke opmuntrende, men over en sen øl, blev vi enige om at det skulle lykkedes - koste hvad det ville.

Der var dage hvor humøret var højt, 5 nye andelshavere. Der var dage hvor man havde forsøgt at overtale ti, og så var der i stedet to af dem der var på vippen der trak sig. Vi besøget folk der end ikke havde læst oplægget, - de dage var man lige ved at opgive ånden.

PYT !

-siger man så, når bare det lykkedes. Vi havde med lodder og trisser fået samlet det nødvendige antal andelshavere, nu skulle aftalen så afleveres til DEAS. Nu skulle køber, Thylander-Gruppen, så have lejlighed til at granske aftalen - ingen vidste hvor lang tid det kunne tage.

1,5% eller 2%

Tid var i den forbindelse ikke noget vi havde for meget af.

Som i så meget andet i denne sag, så var heldet også med os her. Der havde været et voldsomt pres på den danske krone. Det betød at boligrenterne raslede ned.

Vore budgetter byggede på 2,5% belåning, undervejs kom vi ned på 2%, og i de sidste dage op til afleveringen af aftalen kom vi helt ned på 1,5%.

Nu gik vi og ventede på at salget skulle blive endeligt bekræftet, sådan at vi kunne fastfryse vores rente - hvor lang tid kunne det tage at granske købet ??? - der skulle først advokat på .... tiden var uudholdelig. Endeligt kom accepten, og vi kunne lukke på 2% endda til en rigtig flot kurs.

TREKANTEN VED SØERNE - EN REALITET.

Endelig kunne vi sætte os tilbage i stolen, og konstaterer at vi havde fået skabt en forening, ovenikøbet en forening med en god økonomi.

Både lejere og andelshavere har da også senere udtrykt deres glæde over foreningen, ikke mindst da en af vore naboejendomme ikke lykkedes med en stiftelse. Resultatet hos dem er en omfattende renovering, med alt hvad det kan føre med sig af glæder, sorger og huslejestigninger

TAK TIL ALLE DER STØTTEDE OP OM SAGEN !