KOMMENDE ARRANGEMENTER

Socialudvalget inviterer til følgende arrangementer

Sommerarrangement med musik 29/8 2+19 kl.18

Viseaften 10/10 2019 kl.19

Forventet dato for ordinær general forsamling er 23/10 kl. 18

Julearrangement 5/12 2019 kl.19