UDLEJNING AF VÆRELSE

Ønsker du at udleje et værelse?

Det er tilladt at udleje et værelse mens man selv bor i lejligheden. Det kræver bestyrelsens godkendelse med oplysning om lejers navn. Anmodning sendes til bestyrelsesmailen bestyrelsen@abtrekanten.dk 

Det er ikke præciseret i vedtægterne hvordan proceduren i forbindelse med værelsesudlejning er - men i forbindelse med at Foreningen har haft en sag om eksklusion af en beboer i ejendommen, i Højesteret, blev der blandt andet lagt vægt på at den ekskluderede beboer aldrig havde søgt om godkendelse til værelse udlejning.