HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TREKANTEN VED SØERNE

 

For at opnå en rolig og fredelig tilværelse for alle beboere i Andelsboligforeningen Trekanten ved Søerne, og for at sikre en vel vedligeholdt og pæn ejendom, vil følgende husorden være gældende alle andelshavere, lejere og gæster.

Vi beder alle efterleve husordenen og dermed være med til at gøre vores ejendom til et rart sted for alle.

OPGANGENE

 • Det er ikke tilladt at parkere cykler, barnevogne og lignende i opgangene.
 • Af hensyn til en eventuel evakuering og redningsfolks arbejde, må der ikke henstilles noget på trappeopgange, kælder- eller loftgange, som kan hindre eller besværliggøre færdsel i mørke. Henstillede effekter kan uden varsel fjernes af viceværten.
 • Af hensyn til indbrud og tricktyve, bør du aldrig lukke folk ind i ejendommen som ikke har ærinde hos dig. Alle der skal have adgang til ejendommen er udstyret med nøgle eller nøglebrik.
 • Efterlad altid dørene låst, når du kommer og går.
 • Tagvinduer må ikke åbnes.

KÆLDER

 • Cykler og barnevogne etc. må kun henstilles i de rum der er beregnet til det.

AFFALD

 • Al husholdningsaffald skal indpakkes inden udsmidningen.
 • Kom ikke mere i containeren end låget kan lukkes helt. Brug også de bageste containere i rummene.
 • Storskrald. Følg viceværtens anvisninger.

VASKERI

 • Vaskeriet stilles under beboernes beskyttelse, efterlad det i samme stand, som du ønsker at finde det.
 • Tøj i tørrekælderen skal fjernes når det er tørt.

STØJ

 • I tidsrummet 19:30 til 07:00 er det forbudt at anvende alle former for værktøj, der medfører støj ud over egen lejlighed.
 • Høj musik og lignende spilles for lukkede vinduer efter 22:00. I øvrigt henvises til politivedtægten.


HÅNDVÆRKERE

 • Valg af håndværkere til reparation og vedligeholdelse inde i boligerne er valgfri, i den udstrækning at beboeren selv betaler.
 • Alle reparationer, der kræver indgreb i ejendommens overordnede installationer, SKAL udføres af ejendommens håndværkere. De rekvireres gennem ejendommens vicevært.

HUSDYR

 • Husdyrhold er kun tilladt med skriftlig tilladelse fra administrator.

KØRETØJER I GÅRDEN

 • Al færdsel på ejendommen skal foregå hensynsfuldt.
 • Tomgangskørsel skal holdes på et absolut minimum.
 • Der må kun parkeres inden for de afmærkede P-pladser/garager, og kun med særlig tilladelse fra administrator

TAGTERRASSE OG TAGLOKALE

 • Taglokalet kan lånes i henhold til de særregler der er opsat i rummet. Overtrædelse af disse regler kan medføre, at man ikke kan låne lokalet i fremtiden.
 • Nytårsaften skal lokalet være tilgængeligt for alle beboere og deres gæster.
 • Gasgrill’en kan frit afbenyttes mod at den rengøres efter brug.
 • Det er forbudt at anvende kul -og engangsgrill
 • Alle former for affald og cigaretskodder skal man selv fjerne, når man forlader taget.
 • Det er forbudt at medbringe og affyre fyrværkeri o.l. på og fra tagterrassen.

Efterlad vores skønne tagterrasse, som du ønsker at finde den.


ALMENT

 • Det er forbudt at ryge på trapper, gange og lofter i ejendommen.
 • Vær hensynsfuld ved rygning på ejendommen. Ryg ikke under åbne vinduer. Fjern altid dine skod efter rygning.
 • Hvis du skal afholde fest eller lignende, bør du orientere dine naboer med et opslag i opgangen.
 • Smid ikke papir eller andet affald på ejendommens arealer.