HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TREKANTEN VED SØERNE

 

 For at opnå en rolig og fredelig tilværelse for alle beboere i Andelsboligforeningen Trekanten ved Søerne, og for at sikre en vel vedligeholdt og pæn ejendom, vil følgende husorden være gældende alle andelshavere, lejere og gæster.

OPGANGENE

 • Det er ikke tilladt at parkere cykler, barnevogne og lignende i opgangene.
 •  Af hensyn til en eventuel evakuering og redningsfolks arbejde, må der ikke henstilles noget på trappeopgange, kælder- eller loftgange, som kan hindre eller besværliggøre færdsel i mørke. Henstillede effekter kan uden varsel fjernes af viceværten.
 • Af hensyn til indbrud og tricktyve, bør du aldrig lukke folk ind i ejendommen som ikke har ærinde hos dig. Alle der skal have adgang til ejendommen er udstyret med nøgle. Efterlad altid dørene låst, når du kommer og går.
 • Tagvinduer må ikke åbnes.


KÆLDER

 • Cykler og barnevogne etc. må kun henstilles i de rum der er beregnet til det.

AFFALD

 • Al husholdningsaffald skal indpakkes inden udsmidningen.
 • Kom ikke mere i containeren end låget kan lukkes helt. Brug også de bageste containere i rummene.
 • Storskrald. Følg viceværtens anvisninger.


VASKERI

 • Vaskeriet stilles under beboernes beskyttelse, efterlad det i samme stand, som du ønsker at finde det. 
 • Tøj i tørrekælderen skal fjernes når det er tørt.


STØJ

 • I tidsrummet 19:30 til 07:00 er det forbudt at anvende alle former for værktøj, der medfører støj ud over egen lejlighed.
 • Høj musik og lignende spilles for lukkede vinduer efter 22:00. I øvrigt henvises til politivedtægten.


HÅNDVÆRKERE

Valg af håndværkere til reparation og vedligeholdelse inde i boligerne er valgfri, i den udstrækning at beboeren selv betaler.

Alle reparationer, der kræver indgreb i ejendommens overordnede installationer, SKAL udføres af ejendommens håndværkere. De rekvireres gennem ejendommens vicevært.

HUSDYR

 • Det er ikke tilladt at holde husdyr i ejendommen.


KØRETØJER I GÅRDEN

 • Al færdsel på ejendommen skal foregå hensynsfuldt.
 • Tomgangskørsel skal holdes på et absolut minimum.
 • Der må kun parkeres inden for de afmærkede P-pladser/garager, og kun med særlig tilladelse fra administrator.


TAGTERRASSE OG TAGLOKALE

 • Taglokalet kan lånes i henhold til de særregler der er opsat i rummet.
 • Overtrædelse af disse regler kan medføre, at man ikke kan låne lokalet i fremtiden.
 • Nytårsaften skal lokalet være tilgængeligt for alle beboere og deres gæster.
 • Gasgrill’en kan frit afbenyttes mod at den rengøres efter brug.
 • Alle former for affald og cigaretskodder skal man selv fjerne, når man forlader taget.
 • Efterlad vores skønne tagterrasse, som du ønsker at finde den.
 • Det er forbudt at medbringe og affyre fyrværkeri o.l. på og fra tagterrassen.
 • Det er forbudt at medbringe og anvende kul-grill på tagterrassen.


ALMENT

 • Det er forbudt at ryge på trapper, gange og lofter i ejendommen.
 • Vær hensynsfuld ved rygning på ejendommen. Ryg ikke under åbne vinduer. Fjern altid dine skod efter rygning.
 • Hvis du skal afholde fest eller lignende, bør du orientere dine naboer med et opslag i opgangen.
 •  Smid ikke papir eller andet affald på ejendommens arealer.


Vi beder alle efterleve husordenen og dermed være med til at gøre vor ejendom til et rart sted for alle.