SENESTE NYT FRA AB TREKANTEN VED SØERNE

 

Nyheder

Her kan du læse om seneste nyheder og blive informeret om aktuelle emner omkring ejendommen.

Har du nyheder der vedrører foreningen, er du velkommen til at sende en besked til bestyrelsen.Det handler om dit affald ...

7. april 2024
Information af stor betydning for dig !

Vi har fra Københavns Kommune modtaget ny information om afhentning af skrald.

Som det er alle bekendt, er vort skrald delt op i to typer, Bio-affald og Restaffald.

Kommunen ønsker at nedbringe mængden af restaffald, hertil anvender man flere metoder, bl.a. nedsættelse af kapaciteten ude i ejendommene. Det betyder for vores ejendom, at der i fremtiden kun hentes restaffald 2 gange om ugen, mod tidligere 3.
Du skal således nedbringe dit restaffald med 33%, så du kun afleverer 2-3 poser ugentligt.

Tømningerne vil i fremtiden være Mandag og Torsdag

Frekvensen for afhentning af plast bliver hævet til 2 gange ugentligt.

HVAD KAN DU ELLERS GØRE?
1. Komprimer dit affald ved at trykke luften ud af poserne!
2. Fordel dit affald imellem de to affalds-rum, så alle spande fyldes!
3. Sorterer dit plast ud af restaffald, så skulle du kunne opfylde kommunens mål!
/BESTYRELSEN


Vinduespudsning 1., 4. og 5. marts.

21. feb 2024

Som det blev besluttet på den sidste generalforsamling, så ophører den fælles vinduespudsning.

Efter en lille meningsudveksling om opsigelsesfristen, afsluttes projektet nu med den sidste pudsning.  Firmaet har varslet at de kommer fredag d.1., igen mandag d.4. og tirsdag d.5.marts.

Herefter vil foreningen alene varetage vinduespudsning i opgange og på tagpartier.


/BESTYRELSEN


Ny grundskyldsvurdering

8.feb. 2024

Der er kommet ny foreløbig grundskyldsvurdering. Vores ejendom er gået fra en grundskyldvurdering på 15 millioner til 508 millioner (det er ikke en trykfejl). Eftersom vurderingen er foreløbig ved vi endnu ikke præcis, hvor vi ender. Den endelige vurdering burde komme i 2026.

Beskatning på baggrund af den nye vurdering har en indkøringsfase frem til 2039. Dette betyder, at det i 2024 ikke har betydning for beskatningen. Det vil dog have betydning fra 2025, hvor den øgede beskatning formodentligt vil have en effekt på boligafgiften. Med den foreløbige vurdering betyder det, at boligafgiften hvert år vil stige med ca. 6,80 kr. pr. kvadratmeter om året for at imødegå den øgede beskatning.

Bestyrelsen følger nøje udviklingen, debatten og mulighederne angående disse nye vurderinger. Da vurderingerne er foreløbige er der på nuværende tidspunkt ikke nogen klage muligheder.


/BESTYRELSEN


Ladcykler i barevognsrum

8. feb. 2024

Bestyrelsen er blevet gjort bekendt med udfordringer angående ladcykler i det såkaldte barnevognsrum. Desværre er det en generel pladsproblematik, da der ikke umiddelbart er plads til ladcykler i cykelkældrene. Bestyrelsen opfordrer til at både barnevogns brugere og ladcykler brugere viser hensyn til hinanden.

Derudover henstiller bestyrelsen til, at rummet kun bliver brugt til ladcykler og barnevogne, som rent faktisk bliver benyttet. Rummet er ikke til opbevaring, men derimod til benyttet transportmidler.


/BESTYRELSEN


Info om brandeftersyn ...

5.feb 2024

Vi er netop nu ved at lægge sidste hånd på et brandeftersyn, det er et eftersyn der skal udføres, men med storbranden i Vanløse for snart 2 år siden i mente, er det også en tryghed for alle os beboerne, at vide at tingene er gået igennem.

Der er dog et par ting som alle kan bidrage med allerede nu.

Der må ikke henstilles effekter på trapper og gange, det være sig fodtøj, gammel emballage, affaldsposer eller andet!

Alle døre på tagetagen skal være lukket og gangene skal være fri. Det er forbudt at hindre dørlukningen med sten eller andet.

Der er en god grund til at man ikke må henstille noget på trapperne. Forestil dig af du skal forlade din lejlighed en nat, strømmen i ejendommen er gået og der er røg. Her skulle du meget nødig falde over et eller andet.

De røgdykkere der skal ind for at redde dig eller dine værdier skal naturligvis have fri og uhindret adgang - derfor ikke noget på trapper og gange.

En sten der holder en dør på tagetagen, kan betyde at en brand bredder sig over flere opgange - vær med til at forhindre det!

En sidste bemærkning er, at ovenstående faktisk allerede er en del af vores husorden, og viceværten kan fjerne henstillede effekter.

For din sikkerhed


/BESTYRELSEN


Automatiske dørpumper

22. Jan 2024

Igår blev vores dørpumper på kælderdørene på Rosenørns Alle og Åboulevard siden monteret, vi håber at det bliver til glæde for alle.

Dørautomatik beskytter døren og forlænger dens levetid, samtidig med at den altid lukker døren helt til.

Al teknik er sårbar, også dørautomatik.

Du skal ikke berører døren når du skal ind eller ud. Udefra sætter du din brik på briklæseren som sædvanligt, og indefra skal du blot føre hånden forbi læseren på vægen, så åbner døren. Det er vigtigt at man ALDRIG blokerer døren, det kan medføre at motoren brænder af.


/ BESTYRELSEN
Information fra bestyrelsen

10. jan 2024

Kære andelshavere
Så har bestyrelsen afholdt det sidste bestyrelsesmøde under denne dronning, her er lidt fra mødet.

DØRPUMPER

Vi går nu i gang med at indhente tilbud på automatiske dørpumper til de to kælderdøre på vender mod Åboulevard og Rosenørns Alle. Vi glæder os til at lette adgangsforholdene.

UDVALG

Til generalforsamlingen blev flere af foreningens frivillige udvalg behandlet. Vi har udvalg for affald, tagterrasse og det  sociale liv i foreningen.

Alle disse udvalg modtager gerne din hjælp, hvis du har lyst til at give en hånd med.

Indtil generalforsamlingen havde vi også et teknikudvalg. Medlemmerne af teknikudvalget blev ved generalforsamlingen valgt ind i bestyrelsen.

Sidder du inde med teknisk viden, er håndværker eller lignende og har lyst til at være med til at bevarer vores dejlige ejendom, så hører vi gerne fra dig.


Har du ideer til andre udvalg eller interessegrupper, så sig til.

Husk at medlemskab af udvalgene giver indsigt og øget glæde ved at bo her.


VIGTIGT !!!  VINDUER

Det er nu ved at være nogen tid siden at vi afsluttede vores store vindues projekt, et arbejde som langt de fleste er glad og tilfreds med.

Man kan dog ikke gennemføre så stort et arbejde, uden at der opstår mindre utætheder, fejl og mangler.

Har du noget ved dine vinduer som ikke er i orden, så kontakt os nu og senest 1.februar.

Skriv til:

pl@byens.as og bestyrelsen@abtrekanten.dk

Indhold i mailen:

mailto:pl@byens.as

Emne: vinduer

  1. Din adresse.
  2. Dit telefonnummer
  3. Kortfattet beskrivelse af fejlen og placering af vindue/dør.
  4. vedhæft gerne foto.

/BESTYRELSEN

Information fra bestyrelsen

6. december 2023

Kære andelshavere

Så har vi afholdt det første bestyrelsesmøde i den nye bestyrelse.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jens Christian som næstformand, og han udgør nu formandskabet sammen med formand Casper Nielsen.

Den nye lejer i butikken Rosenørns Alle 4 er en forretning i møbelbranchen, de er igang med istandsættelsen og vi forventer at den åbner i starten af året.

Vi kan i øvrigt oplyse at der blev fjernet mere end 1 ton asbest ved renoveringen, godt at få bragt det i orden.

Vi har fået en henvendelse vedrørende rengøring af gangene på tagetagen der skulle være mangelfuld. Vi kontakter viceværten og får forholdet bragt i orden.

Bestyrelsen ønsker alle en god jul og et godt nytår.


/ BESTYRELSEN


Orientering om byggeprojekt og generalforsamling

1.november 2023
Byggeprojekt
Ifm. med et forestående byggeprojekt vedrørende foreningens faldstammer og stigstrenge vil der blive afholdt orienteringsmøde om byggeprojektet tirsdag d. 14. november 2023 kl. 18 på teknisk skole. Der vil blive omdelt information om byggeprojektet inden beboermødet, hvor der vil være mulighed for at stille spørgsmål til projektet. Afstemning af byggeprojektet samt finansiering vil blive afholdt på generalforsamlingen.

Generalforsamling
Herudover vil der blive afholdt generalforsamling torsdag d. 23. november kl. 18. Generalforsamlingen vil også blive afholdt på teknisk skole og indkaldelse vil ligeledes blive fremsendt.

Vi gør opmærksom på, at alle spørgsmål vedrørende byggeprojektet skal stilles på orienteringsmødet d. 14. november, og på generalforsamlingen vil der kun afholdes afstemning om byggeprojektet.
/BESTYRELSEN


Ændring i bestyrelsen

11. oktober 2023

På den kommende generalforsamling vil Lise Madsen udtræde af bestyrelsen. Fra bestyrelsens side vil vi gerne sige tusind tak for Lises store indsats i bestyrelsesarbejdet de seneste år samt det store arbejde hun har gjort for hele andelsboligforeningen. 

Lises udtrædelse af bestyrelsen betyder, at der er til den kommende generalforsamling i november kommer til at være én bestyrelsespost og to suppleantposter, der er ledige. Hvis man ligger inde med spørgsmål omkring hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, så er man meget velkommen til at kontakte bestyrelsen til en uforpligtende snak, og vi opfordrer alle som har lyst til at blive en del af bestyrelsen til at stille op på generalforsamlingen.


/BESTYRELSENCykelparkering i gården

7. september 2023 

Bestyrelsen er blevet kontaktet af flere personer, som oplever problemer med at komme ud af øvre gård i deres bil, grundet cykler der står i vejen.

Bestyrelsen henstiller til at foreningens beboere og erhvervslejere ikke længere parkerer deres cykler i foreningens gård, og særligt ikke i områder, hvor der er gul afmærkning på asfalten.


/BESTYRELSEN


Så har Miele overtaget vores vaskeri

3. September 2023

Nu også med brugsanvisning så man kan komme godt i gang.

Som tidligere nævnt er der sæbedoseringsanlæg tilknyttet maskinerne og man skal ikke selv tilsætte sæbe eller skyllemiddel. Miele oplyser at deres vaskemidler ikke indeholder enzymer, hvilket gør det egnet til almindelig vask og også til uld og silke.

En maskinvask koster nu 17 kr. pr. vask.


/BESTYRELSEN


Installation af nye vaskemaskiner

14.august 2023

De nye maskiner i vaskekælderen bliver installeret i dagene mandag den 21. august til og med onsdag den 23. august. Vaskeriet vil være lukket disse tre dage.

Det betyder at alle brugere af vaskeriet (igen) skal have nye koder for at aktivere deres vaskebrikker til de nye maskiner. Det gik forholdsvis smertefrit sidste gang – så det forventer vi det gør igen.

Hvis der er vaske der er reserveret fra den 21. august og fremefter, bliver de annulleret i forbindelse med udskiftningen. Nye vaske kan reserveres igen fra den 24. august og fremefter når ens vaskebrik er genaktiveret med ny kode.


/ BESTYRELSEN


Vinduespudsning

7. Juli 2023
Vinduespudseren fortsætter sit arbejde hen over weekenden på ydersiden af ejendommen, mellem kl. 8 og 15 både lørdag og søndag.
/BESTYRELSEN

Orientering om vaskemaskiner 

5. juli 2023

Maskinerne i vores vaskekælder er nedslidte og vi har haft et par dyre reparationer inden for det sidste års tid. En fornyelse af maskinparken har vist sig at være en større investering.

Derfor har bestyrelsen besluttet at lade Miele overtage drift og vedligehold af vaskekælderen.

Det betyder at Miele står for:

  • Udskiftning og installation af nye af vaskemaskiner og tørretumbler (med betragteligt mindre strøm og vandforbrug end de gamle maskiner)
  • Sæbedosseringsanlæg
  • Vaskerisupport direkte fra bruger til Miele
  • Brugervejledningsskilte i vaskeriet
  • Betaling som tidligere – opkræves via husleje.
  • Pris pr. maskinvask forventes på niveau med nuværende

Udskiftning forventes sidst på sommeren hvor vaskeriet vil være lukket i 2 – 3 dage. Nærmere information følger.


/BESTYRELSEN


Vinduespudsning

27. juni 2023

Så får vi igen vasket vinduer udvendigt. Anders Andersens rengøring starter den 3. juli kl. 07.00. Tidsestimat ca. 1½ uge. Lejlighederne i spidsen ud mod søerne kan forvente at de får vasket meget tidligt, allerede mellem kl. 5 og 6 om morgenen. Dette for at forstyrre cykeltrafikken mindst muligt (som har vist sig at være en udfordring).

Reklamation skal ske senest 7 dage efter pudsning til:

Andreas Andersen email: aan@aaren.dk

I emnefeltet skrives Vinduespolering AB Trekanten. Husk at skrive præcis adresse, der vedrører reklamation (gade, etage og hvilken side).

Næste vinduesvask er i November (uge 45 og 46)

/BESTYRELSENBom til nedre gård


20. juni 2023

Som de fleste nok har konstateret fungerer bommen til nedre gård ikke. Den står desværre ikke til at reparere. Da omkostningerne til en ny bom er forholdsvis høje har bestyrelsen i første omgang besluttet ikke at lade den udskifte. Hvis den manglende bom medfører, at fremmede bilister vælger at parkere nede i gården, vil bestyrelsen naturligvis tage denne problematik til efterretning.

/ BESTYRELSEN

Renovering af brugtvandsinstallationer

20. juni 2023

Ved generalforsamlingen i efteråret blev der orienteret om vi igangsatte undersøgelse af ejendommens brugsvandsinstallationer. Dette er igangsat med henblik på en renovering af disse installationer. Forventningen var at holde et orienteringsmøde / ekstra ordinær generalforsamling i løbet af foråret 2023 angående dette projekt.

Det har dog vist sig at nogle af disse undersøgelser har været mere kompliceret end først antaget. Det skyldes blandt andet at en del af ejendommens rørføring ikke føres, som de burde ifølge tegninger for ejendommen. Endvidere har det været nødvendigt at etablere flere spulebrønde(var åbenbart underdimensioneret i forhold til ejendommens størrelse) ved kloaker for at kunne lave tv inspektion.

Den seneste melding fra rådgiver er at de snart er færdige med undersøgelserne. Men vi må derfor konstatere at en orientering for alle beboere først bliver på den anden side af sommeren 2023.


/ BESTYRELSEN


Vinduespudsning

13. juni 2023

Den 3. juli får vi igen vinduespudser. Arbejdet forventes at strække sig over uge 27 og et par dage ind i uge 28. Nærmere info. følger.

/BESTYRELSEN

Revnedannelser i forbindelse med nedrivning af væg


16. April 2023

Vi er i bestyrelsen blevet bekendt med, at nogle beboere har hørt om revnedannelser i forbindelse med nedrivning af en væg. Bestyrelsen bliver gjort opmærksom på disse skader samme dag, som de er opstået. Da bestyrelsen blev bekendt med disse skader kontaktede vi SWE, og sammen med SWE fik vi straks en byggesagkyndig ud og besigtige skader og konstruktion.

Det er blevet konstateret af byggesagkyndige, at der er sket revnedannelser i de under- og overliggende lejligheder. Byggesagkyndiges vurdering, at de registrerede forhold ikke er af konstruktiv betydning og er statisk stabile, så det vurderes at ydereligere revnedannelser ikke vil forekomme.

Bestyrelsen har valgt at lade Simon Sylow fra SWE varetage sagsforløbet med denne sag. Dette valg er sket for, at sikre alle berørte parter bliver behandlet efter gældende regler og praksis ved sådanne sager. Vi kan endvidere orientere om at forsikringsselskab ligeledes har været ude og inspicere skadernes omfang.

Håber denne orientering kan imødekomme eventuelle bekymringer for ejendommens tilstand. Bestyrelsen har ikke haft et ønske om at hemmeligholde denne sag, men da det blev konstateret, at skaderne ikke har konstruktiv betydning, blev fokus rettet mod at sikre de berørte beboere får udbedret deres skader. Endvidere kan vi berolige med, at skadernes omfang ikke har betydning for værdiansættelsen af ejendommen.


/BESTYRELSEN


Ændring i bestyrelsen

16. april 2023

Det er med stor beklagelse at Mette Skovgaard har valgt at træde ud af bestyrelsen. Mette har været tilknyttet bestyrelsen i mere end 6 år. Hun har ydet en fantastisk arbejdsindsats og har om nogen bidraget med en ordentlighed i forhold til bestyrelsesarbejdet og at sikre at alle andelshavere bliver behandlet på ens vilkår. Mette vil blive savnet i forhold til bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen ønsker Mette alt godt fremover, og håber hun kommer til at nyde den ekstra tid hun får frigivet.

I stedet for Mette Skovgaard indtræder Frederikke Weien som bestyrelsesmedlem.


/BESTYRELSEN


Vinduespudsning i marts

28. februar 2023

I uge 10 og 11 får vi igen pudset vinduer udvendigt (minus vinduer på altaner). Anders Andersens rengøring starter den 6. marts kl. 07.00. Tidsestimat ca. 1½ uge.

Reklamation skal ske senest 7 dage efter pudsning til:

Andreas Andersen email: aan@aaren.dk

I emnefeltet skrives Vinduespolering AB Trekanten. Husk at skrive præcis adresse, der vedrører reklamation (gade, etage og hvilken side).


/BESTYRELSEN


Overskydende kælder- og loftrum kan lejes...

12. feb. 2023

I forbindelse med at alle kælder- og loftrum er blevet kortlagt, så er der få overskydende rum tilovers. De overskydende rum kan lejes for 200 kr./måned, og hvis det har interesse, så er man meget velkommen til at sende en mail til bestyrelsen@abtrekanten.dk


/BESTYRELSEN


OBS - kun aktuel for brugere af vaskeriet

31. januar 2023

Vedrørende det nye betalingssystem i vaskeriet.

På grund af en teknisk fejl hos Miele – er installationen af det nye betalingssystem udsat til onsdag den 15. februar.

Der er uoverensstemmelse mellem bolignummer og adresser i de koder der er udleveret. Det er boliger i Kleinsgade og på Åboulevarden der har fået udleveret forkerte koder – Miele beklager fejlen. Nye koder vil blive lagt i postkasserne inden den 15. februar.

Vaskeriet er lukket den 15. februar kl. 7.00 – 12.00 og reservationer der er foretaget efter denne dato bliver slettet i forbindelse med installationen.


/ BESTYRELSENRenovering af ejendommens kloakker, stigstrenge og faldstammer.


20. januar 2023

På vegne af BK Consult, bedes du venligst læse vedlagte beboerorientering. Læs orienteringen grundigt, da det blandt andet er nødvendigt med adgang til din lejlighed/ samt kælder/loftrum og garager enten mandag d. 23 / tirsdag d. 24 eller onsdag d. 25 januar 2023.

Læs orientering fra BK Consult ( PDF) herunder:  


/BESTYRELSEN


Udskiftning af glaspartier på taget


20. januar 2023

I februar 2023 vil glaspartierne på taget i de tre hjørner blive udskiftet. Det vil sige at glaspartierne ved udestuen samt i opgangene Rosenørns Alle 8 og Åboulevard 5 vil blive skiftet. Dette kan selvfølgelig være til nogen ulempe for nogle af beboerne, hvilket i særlig grad vil være for beboerne i opgangene Rosenørns Alle 8 og Åboulevard 5. Heldigvis påregnes udskiftningen ikke at være noget, som tager flere uger, men skulle gerne være overstået indenfor kort tid./ BESTYRELSEN

Forlængelse af aftale med Danske Bank

20. januar 2023

Vi har fået forlænget aftalen med Danske Bank, hvor foreningens andelshavere kan få favorable andelsboliglån. Vi er en af få foreninger i landet, som har fået muligheden for en forlængelse. Dog har renterne ændret sig lidt -  du kan læse mere herom på vedlagte PDF. ( link 
herunder )/BESTYRELSEN