VENTELISTER

Skriv dig op på venteliste

Er du andelshaver kan du blive skrevet på intern venteliste ved at sende dit navn, adresse inkl. bolignummer, e-mail og telefonnummer til venteliste635@swe.dk

Er du andelshaver kan du tillige blive skrevet op på den eksterne liste. Igen skal du indsende navn (dit eget), adresse, bolignummer, e-mail og telefonnummer til venteliste635@swe.dk.

Er du andelshaver og har du hjemmeboende børn, kan de blive skrevet på børneventelisten. Der rettes henvendelse til SWE omkring dette.

Er du ikke andelshaver, kan vi desværre ikke tilbyde dig opskrivning i køberkartoteket, da vi har valgt at lukke tilgangen pga. overvældende interesse.