SENESTE NYT FRA AB TREKANTEN VED SØERNE

 

Nyheds Arkiv fra 2022

Vigtige informationer og praktiske oplysninger 

16. november 2022 

Storskralderum.

På grund af flere indbrud med ødelagt lås til følge er der nu installeret ny solid lås ind til storskralderummet. Den gamle lås til hovednøgle er fjernet. Man har stadig adgang via nøglebrik.

Vi håber det forhindrer indbrud og uvedkommende besøg i fremtiden.

Reminder fra udvalget for storskralde-rummet:

Der henstilles igen til øget opmærksomhed på sortering af ting der bliver sat ned i rummet, så dine ”naboer” ikke skal rydde op og sorterer for dig.

F.eks skal DVD ér sorteres i plast, papir og restaffald.

Se venligst KK hjemmeside: vejledning i sortering af affald; disse er også gældende i storskralderummet!

Med hilsen fra udvalget for storskralderummet.

Kælder- og loftsrum.

Vi er i mål med kortlægning af alle kælder- og loftsrum.

De umarkerede rum er tømt; Alle ting står til opbevaring i et kælderrum de næste 2 mdr.. Kan afhentes ved kontakt til bestyrelsen. Efter deadline 1. februar 2023 kasseres alt.

Har man fået tømt et rum der har været umarkeret, kan man ikke regne med at få samme rum tildelt igen.

Alle lejligheder er nu tildelt 2 rum; tjek venligst mail eller postkasse. Vi har tilstræbt at alle er tilbudt et kælderrum og et loftsrum så tæt på bolig som muligt. Vi beder alle om at aflåse rum uanset om de benyttes eller ej. Bytte er ikke tilladt. Rum skal tømmes og efterlades pænt ved salg/overdragelse.

Det har været stort arbejde bare at få tømt ”efterladte rum; rengøring af rummene er desværre ikke en del af projektet.

Alle labels med navne bliver nu fjernet fra alle rum.

Der er enkelte rum i overskud. De kan lejes for et symbolsk beløb afhængig af størrelse på rum. Skriv til bestyrelsen ved interesse for leje af rum, senest d. 1. december 2022.

De vil efterfølgende blive tildelt efter lodtrækning foretaget af SWE og interesseret vil modtage besked på mail.

Brandsikkerhed.

Alle gangarealer på loftet og i kælder skal være frie. Det er brandveje og der må IKKE under nogen omstændigheder opbevares ting udenfor rum. Døre mellem gange og opgange skal altid være lukket: Altså INGEN dørstopper eller lignende.

Vi har tidligere anmodet om sikre brandveje på loftet på nyhedssiden. Vigtigt på baggrund af brandsag i Vanløse.

Vi har observeret områder på loftet, bl.a. på Åboulevard-siden hvor der opbevares bildæk og solsenge fastlåst til bjælker mm. Ligesom der på RosenørnsAlle-siden står et stort sort bord og en sort dør. Vi henstiller til at effekter fjernes nu. De vil blive fjernet af bestyrelsen hvis der ikke er frit område om 2 uger.

Vandskade Rosenørns Alle.

Vi har haft vandskade på Rosenørns Alle med involvering af elevatorskakt RA 4. Der er påbegyndt udbedring af skade, hvilket betyder at elevatoren RA 4 er lukket de næste 2 uger grundet stillads i elevatorskakten.

Reminder.

Husk indberetning til 1. årsgennemgang efter vinduesprojekt senest d. 18. november 2022.

Husk Generalforsamling i næste uge, d. 23. november 2022.


/ BESTYRELSEN

Vaskeri

31. oktober 2022

Kære Alle

Vores fælles vaskeri er blevet en underskudsforretning for foreningen og der har ikke været prisregulering på vask og tørretid siden stiftelsen i 2015.

Bestyrelsen har besluttet at foretage en prisregulering der mere realistisk svarer til udgifterne for foreningen.

 

Ovenstående betyder at det nu koster:

15 kr per vask og 5 kr for 10 minutters tørretid.

 

Det er selvfølgelig ærgerligt, men en skånsom regulering i forehold til andre andelsforeninger ifølge Miele.

 / BESTYRELSEN


Vinduespudsning

31. oktober 2022

Bestyrelsen har noteret at der har været en generel utilfredshed med kvaliteten af vinduespolering. Vi har taget konsekvensen og opsagt samarbejdet med Nordisk Polering, samt indgået aftale med ny udbyder: Anders Andersens Rengøring.

De kommer og pudser vores vinduer med start mandag d. 7. november kl. 07.00 og forventer at arbejdet vil pågå 1,5 uge.

 

Eventuelle reklamationer skal ske senest 7 dage efter pudsning til:

Andreas Andersen (Inspektør ved Anders Andersen´s Rengøring)

Email: aan@aaren.dk

Vigtigt! I emnefelt skrives:  Vinduespolering AB trekanten

-Og husk at skrive gadeside/adresse der vedrører reklamation.

 

Vi vil evaluere fremtidigt ønske om fælles vinduespudsning på Generalforsamling d. 23. november.

Vi håber på et godt og tilfredsstillende resultat.

 / BESTYRELSEN


3 informationer fra bestyrelsen

27. september 2022


Generalforsamling

Dato for generalforsamlingen 2022 er blevet fastsat til onsdag d. 23. november 2022. kl. 18.00. Lokation for generalforsamlingen følger senere. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, så bedes du henvende dig til SWE.

Byggetilladelse

Vi har endelig fået byggetilladelse fra Københavns Kommune til at påbegynde renoveringen af glaspartier på taget, og fabrikationen af materialerne er sat i proces.

Lysinstallationer I kælder

Vi blev for tid tilbage gjort opmærksomme på, at lysinstallationerne i kælderen var ulovlige. Dette er årsagen til, at der er blevet opsat nyt energibesparende lys i kælderen.


/ BESTYRELSEN


Sommerferie

16. juni 2022
Bestyrelsen holder ferie i juli måned.
/ BESTYRELSEN

Vinduespolering d 20. juni

15. juni 2022

Information fra Nordisk Polering.

Det er tid til polering af vinduer udendørs i AB Trekanten v/Søerne. 

Vi vil gerne advisere, at vi kommer til jeres lokation mandag den 20. juni fra morgenstunden kl. 7.

Arbejdet forventes at vare hele uge 25. Med opstart af lift på udvendig side mod gaden.

Liftarbejde i gården forventes at blive løst fra tirsdag den 28. juni i uge 26.

Vigtigt!

En reklamation skal mailes direkte til os info@nordisk-polering.dk samme dag som vi har pudset.

Hvis der bliver behov for henvendelse – vil det lette vores håndtering af reklamationer en del, hvis vi kan få beboere til at skrive i emnefeltet:

Eksempel "Trekanten – Kleinsgade nr. xx etage x"

Derudover er det vigtigt at vi modtager telefonnummer og gerne info om hvornår man træffes.

Vi glæder os til at besøge jer.


/ NORDISK POLERING - ADMINISTRATIONEN - PERNILLEOn-line booking af vaskeriet virker igen

15. juni 2022

Miele har nu rettet fejlen på vores router og alle burde nu kunne anvende bookingsystem til vaskeriet igen.


/ BESTYRELSEN


Orientering om tagterrassestuen

3. juni 2022

Tagterrassestuen har fået et nyt flot gulv.
Borde og stole fra tagterrassen må ikke tages ind og bruges i tagrummet – det kan ødelægge gulvet. Brug i stedet klapstole som er placeret i loftgangen mod Rosenørns Alle.


/ TAGTERRASSEUDVALGET

Ændring i bestyrelsen

28. maj 2022

Suppleant i bestyrelsen, Birgitte Kildeberg, er flyttet fra foreningen, og er i den forbindelse udtrådt, som suppleant i bestyrelsen.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne takke Birgitte for hendes engagement i bestyrelsen og bidrag til foreningen.


/BESTYRELSEN


Særtilbud til Andelshavere fra Danske Bank

17. maj 2022
Vi har lavet en aftale med Danske Bank, således at andelshavere kan få attraktive priser på andelsboliglån. Du kan læse mere i nedenstående PDF om tilbud fra Danske Bank.
/BESTYRELSEN

Bestilling af nøglebrik

17.maj 2022

Foreningen har indgået aftale med Wegges Låse & Sikring angående administration af Vores nye låsesystem. Det betyder at Wegges Låse & Sikring står for at kode og udlevere nye nøglebrikker, samt sletning af nøglebrikker, hvis nogen eventuelt mister en nøglebrik.

Hvis man ønsker ekstra nøglebrikker skal man sende mail til sikring@wegges.dk

Når I mailer til Wegges Låse & Sikring skal i oplyse Jeres bolignummer samt antallet af nøglebrikker I ønsker. De bestilte nøglebrikker kan derefter hentes i Deres butik beliggende Rosenørns Alle 39A, st.th. Ved afhentning af nøglebrikker vil I blive bedt om dokumentation for at I er bosiddende i ejendommen, samt kvittere for udleveret brikker.

Prisen per nøglebrik er 120 kr. Afregning vil foregå direkte til Wegges Låse & Sikring ved afhentning af brikker. De modtager kort og mobilpay.

Sletning af bortkomne nøglebrikker er gratis.

Erhvervslejere skal bestille nøglebrikker gennem bestyrelsen. Erhvervslejere skal derfor skrive til bestyrelsen@abtrekanten.dk


/ BESTYRELSEN


Navne på dørtelefon

20. April 2022

Navne på dørtelefonerne burde nu være udført korrekt efter beboernes ønsker. Hvis der er enkelte, hvor det er smuttet beklager vi denne fejl.

For fremtiden skal I kontakte viceværten (Birger) bsejendomsservice@firma.tele.dk, hvis der skal skiftes navn eller tilføjes navn. Man kan have forbogstav samt efternavn på to personer stående på dørtelefonen.

Det er ikke tilladt selv at skifte eller påklistre navne på anlægget.


/ BESTYRELSENHensatte genstande på fællesarealer

19. April 2022

I forbindelse med storbranden i Vanløse for nylig har forsikringsselskaberne indskærpet at flugtveje skal være fremkommelige. Vi vil derfor gøre opmærksom på, at der ikke må henstilles noget på trappeopgange, kælder- eller loftgange. Dette skyldes at de fungerer, som flugtveje i tilfælde af brand.

Med henvisning til foreningens husorden kan eventuelle effekter fjernes uden varsel af viceværten.

Af hensyn til en eventuel evakuering og redningsfolks arbejde, må der ikke henstilles noget på trappeopgange, kælder- eller loftgange, som kan hindre eller besværliggøre færdsel i mørke. Henstillede effekter kan uden varsel fjernes af viceværten.

Endvidere vil bestyrelsen i samme ombæring gøre opmærksom på at rygning på foreningens indendørs fællesarealer ikke er tilladt.


/ BESTYRELSENBesked vedrørende lofts- og kælderrum

18. April 2022

Som meddelt på hjemmesiden d. 1. marts 2022, var der deadline for opsætning af labels på lofts- og kælderrum d. 11. april. Bestyrelsen har noteret sig, at der ikke er blevet sat labels på følgende rum:

Loftsrum: 10, 11, 36, 37a, 38, 40, 42, 49, 50, 54, 56, 58, 59, 67, 71, 81, 83, 87, 90, 100, 104, 105, 118 og 127

Kælderrum: 2, 21, 23, 36, 45, 52, 54B, 56, 58, 74A, 80, 85, 88A, 91, 108, 117, 127 og C (ÅB)

De lofts- og kælderrum, hvor der ikke er blevet opsat labels, er der nu blevet ophængt en seddel. Har du adgang til et af de lofts- eller kælderrum, hvor der er blevet hængt en seddel op, bedes du sende en mail til bestyrelsen inden mandag d. 16. maj 2022. Har vi ikke modtaget nogen besked vedrørende benyttelse af lofts- og kælderrum, hvor der er opsat en seddel, vil rummene blive tømt umiddelbart efter d. 16. maj 2022.


/ BESTYRELSENHusk at…

9 april 2022 

Der er deadline for markering af dine kælder- og loftsrum på mandag d. 11. april.


/ BESTYRELSEN


Følg med i dit varmeforbrug

29 marts 2022

En ny bekendtgørelse betyder, hvis en ejendom har fjernaflæste målere, skal beboere have mulighed for at følge deres månedlige varmeforbrug i varmesæsonen. Eftersom vi i foreningen har fjernaflæste målere på radiatorerne skal vi opfylde denne bekendtgørelse.

Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med Ista, således vi kan følge vores individuelle månedlige varmeforbrug. I vil derfor inden for de nærmeste dage modtage brev i Jeres postkasse fra IstaOnline med Jeres eget personlige log ind.


/ BESTYRELSEN


Hjælp til at vande på tagterassen!

Igen i år har vi brug for hjælp til at vande planterne på tagterrassen i den kommende sæson.Det er ved fælles hjælp vi kan få et hyggeligt have-miljø deroppe.Det kan vi bevare ved fælles indsats.
Vi mangler “vandere”, jo flere vi er, jo mindre er arbejdsbyrden .
Skriv til mig og tilmeld dig, evt. med hvilke uger det passer dig .
Mail : mlindorf@me.com
Tlf 20613523
/ TAGTERASSEUDVALGET - MARIANNE LINDORF

Status information på diverse projekter m.v.
14. marts 2022

Status på renovering af vinduer og døre

Alle lejligheder har fået nye vinduer, som for mange har givet en forbedring i forhold til støj og træk. Desuden er alle døre til bagtrapper, kælder indgange og udgange på taget blevet skiftet. Vi har ikke været helt tilfredse med renoveringen af vores hoveddøre til trappeopgange, de vil derfor blive efterset af snedker inden for nærmeste fremtid. Der er stadig nogle få mangler, nogle vil blive ordnet snart, mens andre først vil blive udbedret ved 1 års gennemgang.

Glaspartier på taget

Med hensyn til glaspartierne på taget har Københavns Kommune desværre valgt at behandle dette projekt separat. Det betyder at vi lige nu venter på godkendelse fra Københavns Kommune for at kunne skifte glaspartierne i de tre hjørner. Årsagen til at kommunen skal godkende udskiftning er at vi ønsker at rammerne bliver i aluminium, da det bedre modstår de vejr forhold de bliver udsat for. Derudover vil de også være vedligeholdelsesfrie. Vi har bedt den juridiske afdeling hos SWE om at prøve at lægge et pres på kommunen for en hurtigere sagsbehandling.

Dørtelefoner og låsesystem

Der er også kommet nye dørtelefoner og nyt låsesystem. Der er en række beboere, som ikke har fået de rigtige navne på dørtelefonen. Vi er blevet lovet at udskiftning navne vil blive foretaget inden for kort tid. Vi forventer det vil blive korrekt denne gang ud fra de navne ændringer I har indsendt. Med hensyn til bestilling af ekstra dørbrikker er vi ved at få lavet en aftale med et firma til at stå for administrationen af dette. Lige så snart denne aftale er indgået vil, der her på hjemmeside komme en vejledning for, hvordan I kan bestille ekstra brikker.

Det er blevet forespurgt om der kunne gøres noget ved lyden, som indikerer at hoveddørene er åbne. Det er desværre ikke noget vi kan ændre på, da det er et lovkrav at nye dørtelefoner både visuelt og via lyd skal indikerer at døren er åben.

Fejl og mangler

Hvis nogle stadig oplever mangler eller fejl i forbindelse med Jeres vinduer eller dørtelefoner, skal I skrive til Rasmus Dalberg Skjoldbanke (Byens) rds@byens.as I må meget gerne sætte Mette Gammelby Kruse (Gaihede) mgk@gaihede.dk, Simon Sylow (SWE) ssy@swe.dk og bestyrelsen bestyrelsen@abtrekanten.dk på cc.

Akutte fejl på vinduer og dørtelefoner for eksempel at vinduer ikke kan åbne eller lukke skal udbedres med det samme. Ikke akutte fejl som eksempel kosmetiske forhold vil blive gennemgået ved 1 års gennemgang.

Genanvendelse af de gamle vinduer

I forbindelse med at vi fik nye vinduer indgik vi et samarbejde med Saint-Gobain ISOVER, således at glasset fra vores gamle vinduer blev genbrugt til at fremstille Glasuld. Dette har betydet at materialet fra vinduerne ikke bare blevet kørt til destruktion, men derimod blevet genbrugt. Det har medført at vi, som forening har sparet miljøet for minimum 2.340 kg. CO2. Dette er nok til efterisolering af 2.700 kvadratmeter gavl.

Butikkernes skiltning

Som det nok er blevet bemærket har nogle af butikslejemålene fået ny skiltning. Det viste sig, at facadebåndet på bygningen var i dårligere forfatning end først antaget. Særligt de steder, som havde været dækket af hele plader. Det blev derfor besluttet at vi ikke længere vil tillade hele plader på facadebåndet, da det så ikke vil være muligt at opdage eventuelle skader i tide. En side gevinst ved dette er at vi har fået pænere facade udtryk, som ligger mere i stil med bygningens oprindelige udtryk.


/ BESTYRELSEN

 


Info fra Nordisk Polering


11. marts 2022

Nordisk Polering meddeler:

"Til orientering har vi i dag været nødsaget til at afbryde poleringen, da vores folk observerede en fejl ved liften.

Der har allerede været én ude og kigge på den, og det vurderes at en servicering på stedet løser problemet.

Dette kommer til at ske enten i dag her sidst på dagen eller meget tidligt mandag morgen.

Vores folk kommer igen mandag og færdiggør poleringen.

Havde håbet på en lidt anden besked til jer i dag, men da det handler om vores medarbejderes sikkerhed er tolerancen naturligvis nul."


/ NORDISK POLERINGInfo vedrørende vinduespudsning fra Nordisk Polering


9. marts 2022

"I må meget gerne informere jeres beboere om:

  • at vi er der, og gør vores arbejde om
  • at vores folk går professionelt til opgaven, og vi forventer et flot resultat
  • at enkelte spor af vand, og eller fra skraber kan forekomme
  • at henvendelser vedr. reklamationer skal ske samme dag som poleringen er udført

Henvendelser skal ske skriftligt til info@nordisk-polering.dk, med nøje angivelse af navn og præcis adresse, vi vil straks tage kontakt for udbedring – dette er vigtigt da vi er afhængige af liften som er lejet ind netop i dag og i morgen"


/ NORDISK POLERING


Information vedrørende vinduespolering

8. marts 2022

Bestyrelsen har været i dialog med Nordisk Polering og drøftede den utilfredsstillende kvalitet af vinduespoleringen og manglende polering af nogle vinduer både til gaden og gården. Bestyrelsen har valgt at give Nordisk Polering en chance for at rette op på det utilfredsstillende arbejde ved at indgå aftale om en kommende vederlagsfri vinduespudsning af alle vinduer. De har beklaget sagen.

Dette kommer til at foregår over 3-4 dage denne uge:

Onsdag + torsdag mellem 06-18: mod gaden

Lørdag mod gården.

Fredag er reserveret til en bufferdag, hvis de kommer bagud.

Vi er informeret om at vinduespoleringen fremadrettet foregår med lift og 2 mand på opgaven, 3-4 gange årligt, som tidligere annonceret.

Fremadrettet skal alle eventuelle klager/henvendelser vedrørende vinduespolering rettes direkte til Nordisk Polering på mail: info@nordisk-polering.dk. Der anføres ”TREKANTEN” på mail.

Vi anbefaler at sætte bestyrelsen cc på henvendelser, så vi fortsat har et overblik over antal + grad af eventuelle utilfredsheder.

Bestyrelsen håber på et godt og tilfredsstillende fremtidigt samarbejde med Nordisk Polering og at den første vinduespolering var et udtryk for begynder-udfordringer.


/ BESTYRELSEN


Vedr. labels på loft- og kælderrum.


8. marts 2022

Vi har fået flere henvendelser med bekymring omkring fjernelse af labels på de markerede lofts- og kælderrum.

Ingen grund til bekymring; vi fjerner dem løbende og registrerer selvfølgelig dem vi tager ned.

Så I behøver ikke at sætte sedler o.l op igen når de først er fjernet.

Tak for godt samarbejde til at få dem sat op.

Og lille reminder om deadline 11. april til jer der ikke har sat labels op endnu.


/ BESTYRELSENInformation om Lofts- og Kælderrum

4. marts 2022

Bestyrelsen har sendt breve og mails ud til jer om registrering af loft- og kælderrum, og beder jer være opmærksomme på, at der i den kuvert, I har modtaget i jeres postkasse, fra SWE, ligger der 3 labels-og 3 strips, som bestyrelsen beder om at I anvender til markering af jeres rum.
De klistrer lidt til kuverten og kommer ikke automatisk ud.

/ BESTYRELSEN

Besked vedrørende lofts- og kælderrum

1. marts 2022

Kære alle beboere i AB Trekanten

Bestyrelsen modtager løbende e-mails og beskeder fra beboere, der ikke har adgang til et kælder- eller et loftsrum. I bestyrelsen ligger det os på sinde, at alle beboere som minimum skal have adgang til både ét kælderrum og ét loftsrum. Derudover er det vigtigt at bestyrelsen har kendskab til, hvilke beboere de specifikke kælder- og loftsrum i forbindelse med køb/salg/leje af lejligheder og erhverv.

I forbindelse med, at bestyrelsen ønsker at give alle beboere adgang til både et kælder- og et loftsrum, så vil vi nu igangsætte en kortlægning af alle kælder- og loftsrum, hvor vi har brug for alle beboeres hjælp. Indenfor 1 uge vil der i alle beboeres postkasser blive lagt 3 labels, hvor I bedes skrive jeres navn, adresse og bolignummer og sætte labelen op på de lofts- og kælderrum, som I har adgang til. Dette bedes I gøre inden for de næste fire uger, dog senest 11. april 2022. På de lofts- og kælderrum, hvor der ikke efterfølgende sidder nogen labels, vil der blive sat en besked op om, at man bedes kontakte bestyrelsen inden for 4 uger. Numre på de rum der ikke har tilkendegivet oplysninger, vil ligeledes blive annonceret på hjemmesiden. Efter de 4 uger er ovre, vil lofts-/kælderrummet blive tømt og eventuelle effekter sikret i opbevaringsrum, hvor man har mulighed for at afhente genstandene i 2 måneder.

Alle bedes venligst markere de rum, som de har adgang til ved at aflåse disse (også selvom de står tomme). På den måde undgår vi, at andre beboere fejlagtigt inddrager rum på eget initiativ eller, at der på mærkelig vis sættes ting der ikke tilhører nogen.

Bestyrelsen har rådført sig med SWE omkring juridiske overvejelser i forbindelse med ovenstående procedure. Hvis der er nogen beboere, som skulle have nogen spørgsmål, så er man velkommen til at kontakte bestyrelsen på bestyrelsen@abtrekanten.dk

Denne besked sendes også ud via E-boks, samt omdelte breve til alle beboere (kuvert med mærkater og strips). Vi anbefaler mærkat fastgøres med strip ved låsen til rummene.

Bestyrelsen ser meget frem til at kunne tilbyde alle beboere at have adgang til både et kælder- og et loftsrum, og vi håber, at alle vil bidrage og støtte op om initiativet.


/ BESTYRELSEN

 Mød bestyrelsen d. 8 marts 2022

23. feb. 2022

Kære alle beboere i AB Trekanten!


Bestyrelsen holder ”Drop-In” d. 8 marts 2022 i bestyrelseslokalet, som er beliggende Rosenørns Alle 8, stuen. 

Kl. 18.30 - 19.00


Du får her mulighed for at møde bestyrelsen fysisk, og kunne stille spørgsmål omkring ejendommen eller andre forhold der hører under bestyrelsen. Hvis du har forslag til emner, du ønsker vi drøfter på et bestyrelsesmøde, er du også mere end velkommen til at stikke hovedet ind.


Vi gælder os til at se jer!

/ BESTYRELSEN

Påmindelse fra udvalget for storskrald-
og genbrugscentral

21. februar 2022

Vi vil gerne minde alle om at man ikke må sætte byggeaffald ned i storskralderummet.

Dette omfatter også sanitet som vaske, toiletter mv.

Se venligt folder under udvalg(tidligere omdelt til alle beboere) og røde skilt på døren.

Det er dine naboer der oftest helt frivilligt bruger tid og kræfter på at rydde op dernede.

Derfor vil det også være en stor hjælp og god stil at man ikke bare efterlader bøger, tøj o.l i store skraldesække. Alt man sætter ned i rummet skal fordeles på hylder og i de rette bure.

På forhånd tak.


/UDVALGET  FOR STORSKRALD- OG GENBRUGSCENTRAL 

Optagelse af reklamefilm

17. februar 2022

Fredag den 18 februar vil der forgå optagelse til en reklamefilm på noget af fællesarealerne på ejendommen. Det vil forgå kortvarigt i Kleinsgade 3 og i lidt længere tid i opgangen Rosenørns Alle 8. Bestyrelsen har givet tilladelse til at denne optagelse kan finde sted. Desværre har det foregået meget i sidste øjeblik, og vil derfor beklage den meget korte varsling for de berørte beboere. Reklamefilmen er for et af Skandinaviens store forsikringsselskaber og er henvendt til det norske marked.

Årsagen til at bestyrelsen har valgt at godkende denne optagelse er, til dels at det ikke er et kontroversielt produkt, samt at der er tilknyttet et pænt honorar til foreningen.

Erfaringerne for denne optagelse vil selvfølgelig komme i vurderingen, hvis der eventuelt skulle komme tilsvarende forespørgsler. Endvidere vil bestyrelsen ikke godkende optagelser til hvad som helst. Bestyrelsen har tidligere sagt nej til andre henvendelser.

/ CASPER NIELSEN - FORMAND FOR BESTYRELSEN

Ny hjemmeside

16. februar 2022

Velkommen til AB trekantens nye hjemmeside.

Bestyrelsen er glade for nu at kunne præsentere den længe ventet hjemmeside, hvor vi fremadrettet vil bringe alle nyheder fra bestyrelsen og foreningens øvrige udvalg. Vi glæder os til at komme i gang med at benytte hjemmesiden som kommunikationsredskab og den vej nemmere at kunne videreformidle relevante nyheder.

Bestyrelsen vil takke andelshaver Flemming Deleuran for udformningen af hjemmesiden, som vi er meget tilfredse med.  Vi synes Flemming har ramt Kay Fiskers arkitektoniske streg i designet. Flemming vil fremadrettet fungere som webmaster, men har ikke ansvar for indholdet. Nyheder skal således altid kun sendes til bestyrelsen.

Har du nyheder der vedrører foreningen, er du velkommen til at sende en besked til bestyrelsesmailen.


/ BESTYRELSEN

Vinduespolering

16. februar 2022

Bestyrelsen har holdt møde med Nordisk Polering, der samarbejdsvilligt har tilbudt at pudse alle vinduer om mod gaden igen; gratis. Det vil finde sted i midten af marts måned. Fremover pudses vinduerne udvendigt 3 gange årligt: februar, juni og oktober.


/ BESTYRELSEN

.

Byggeprojekt

16. februar 2022

Ny dørpumpe til cykelkælder er nu installeret.


/ BESTYRELSEN


Info fra tagterrasseudvalget

16. februar 2022
Kære alle
Det er snart forår og vores tagterrasse skal igen tages i brug og fremstå indbydende.

Har du grønne fingre eller ønsker du at få det? Eller har du blot lyst til at være en del af tagterrasseudvalgets arbejde, så skal du bare tage kontakt til: tagterrasseudvalget@abtrekanten.dk 

Udvalget mødes 2-4 gange om året.

Vi får igen i år også brug for hjælp til at vande . Så vær sød at overveje om du har lyst/mulighed for dette. 
/ TAGTERRASSEUDVALGET