RENOVATION & AFFALDSSORTERING

 

Renovation

Vi har alle først og fremmest et personligt, men også et  fælles ansvar for at behandle vores affald forsvarligt og med omtanke.

 • Uforsvarlig håndtering af affald kan sprede alvorlige og livstruende sygdomme ex. via rotter
 • Dårlig håndtering af affald giver lugtgener
 • Forkert sortering af affald koster andelsboligforeningen mange penge
 • Forkert sortering af affald skader miljøet

Her er et godt og nemt link til hjælp til affaldssortering fra Københavns Kommune: www.kk.dk/indhold/jeg-bor-i-lejlighed-0

Så tak for at du altid husker følgende:

 • Brug alle affaldscontainere også de bagerste i rummene – de ekstra skridt er god motion og godt for samvittigheden
 • Lad aldrig en affaldscontainer stå med låget åben eller bare lidt på klem – en åben affaldscontainer er festmåltid for rotterne
 • Luk affaldsposen godt til inden du smider den i containeren, det mindsker risikoen for tabt affald på jorden – sejt endnu en modgift mod rotter!
 • Læs grundigt på containerne hvad der må komme i

STORSKRALD skal sættes i garagen uden nummer mellem garage 7 og 8. Brug din hoveddørsnøgle. Tøj der evt. kan byttes må stilles i garagen. Alt andet tøj skal du selv aflevere f.eks. i tøjcontainer eller på genbrugsstation.
 

Affaldssortering

Sådan sorterer du dit affald:

 • BIOAFFALD skal i de grønne bioaffaldscontainerne i nedre gård
 • DAGRENOVATION (restaffald) skal i de store mørkegrå containere i nedre gård . Husk at bruge begge affaldsrum nedre gård.
 • PLAST skal i plastcontainerne i øvre gård
 • PAP skal i papcontainerne i øvre gård
 • PAPIR skal i papircontainerne i øvre gård
 • METAL skal i metalcontaineren i øvre gård
 • STORSKRALD skal sættes i garagen uden nummer mellem garage 7 og 8. Brug din hoveddørsnøgle. Tøj der evt. kan byttes må stilles i garagen. Alt andet tøj skal du selv aflevere f.eks. i tøjcontainer på Fuglevangsvej eller ved Codanhuset eller på genbrugsstation.

Containerne må ikke overfyldes og stå med åbne låg.

Der må ikke stilles poser ved siden af containerne.

Hvis det ikke er korrekt sorteret, eller ex. dagligt affald i plastcontaineren, bliver containerne ikke tømt, og vi må vente til næste storskaldstømning 14 dage efter.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan Du også se datoer for hvornår containere tømmes i vores ejendom.