RENOVATION & AFFALDSSORTERING

 

Renovation

Vi har alle først og fremmest et personligt, men også et  fælles ansvar for at behandle vores affald forsvarligt og med omtanke.

 • Uforsvarlig håndtering af affald kan sprede alvorlige og livstruende sygdomme ex. via rotter
 • Dårlig håndtering af affald giver lugtgener
 • Forkert sortering af affald koster andelsboligforeningen mange penge
 • Forkert sortering af affald skader miljøet

 

Affaldssortering

Sådan sorterer du dit affald:

 • BIOAFFALD skal i de grønne bioaffaldscontainerne i nedre gård
 • DAGRENOVATION (restaffald) skal i de store mørkegrå containere i nedre gård . Husk at bruge begge affaldsrum nedre gård.
 • PLAST skal i plastcontainerne i øvre gård
 • PAP skal i papcontainerne i øvre gård
 • PAPIR skal i papircontainerne i øvre gård
 • METAL skal i metalcontaineren i øvre gård
 • STORSKRALD skal sættes i garagen uden nummer mellem garage 7 og 8. Brug din hoveddørsnøgle. Tøj der evt. kan byttes må stilles i garagen. Alt andet tøj skal du selv aflevere f.eks. i tøjcontainer på HC Ørstedsvej eller ved Codanhuset eller på genbrugsstation.

Containerne må ikke overfyldes og stå med åbne låg.

Der må ikke stilles poser ved siden af containerne.

Hvis det ikke er korrekt sorteret, eller ex. dagligt affald i plastcontaineren, bliver containerne ikke tømt, og vi må vente til næste storskaldstømning 14 dage efter.

På Københavns Kommunes hjemmeside kan du også se datoer for hvornår containere tømmes i vores ejendom.