SKADER, INDBRUD OG ROTTEBEKÆMPELSE

Pludselig opståede skader

Skulle der opstå pludselige skader på eller fra ejendommens installationer, skal du kontakte ejendommens vicevært på telefon: 

4050 3221

Indbrud og vandskader

Indbruds- og vandskader på indbo/løsøre tilhørende andelshaveren skal anmeldes til egen indboforsikring. Ejendommens forsikring dækker alene skader på bygningsdele.

Husk altid at få en kopi af politianmeldelsen ved indbrud.


Rotter

Ring straks på tlf. 33 66 58 17, hvis du har set en rotte indendørs eller udendørs. Det koster ikke noget at få professionelle fra kommunen ud at fjerne rotten.

Læs evt. mere på kommunens hjemmeside www.kk.dk

På kommunens hjemmeside findes desuden vejledning om rengøring mv., hvis der har været en rotte indendørs.