Vinduespudsning

Vinduespudsning

Foreningen bekoster udvendig vinduespudsning hos beboere i ejendommen, tre gange om året. Minus vinduer på altaner.

Primo marts, primo juli og primo november.